Remedial Teaching

 

Wat is Remedial Teaching?

LBRT-LogoEen Remedial Teacher, ook wel RT-er genoemd, letterlijk vertaald uit het Engels een leraar die verbetert, verleent ondersteuning aan leerlingen met leerproblemen en/of gedragsstoornissen. Op basis van een intake gesprek en een diagnostisch onderzoek wordt er een handelingsplan gemaakt. Dit is het uitgangspunt voor de inhoud van frequente RT-sessies. Na een aantal weken vindt er een evaluatie plaats.

Waarom Remedial Teaching? Waarom niet gewoon te beginnen met bijles? Vaak is de oorzaak van de achterblijvende schoolresultaten niet duidelijk. Als direct bijlessen gegeven worden, zonder de onderliggende oorzaken in beeld te brengen, kunnen problemen telkens terugkomen. Elke leerling is uniek. Door gedegen onderzoek, worden de oorzaken transparant. Pas dan kunnen de RT-sessies daadwerkelijk direct inspelen op de juiste ondersteuningsbehoefte van deze leerling. Remedial Teaching vergt een heel gestructureerde aanpak dat uiteindelijk zorgt dat de werkwijze zeer specifiek en op maat is, doelgericht, maar tevens ook systematisch en transparant. Afstemming met de betrokkenen is essentieel. Door alle stappen in de RT-aanpak goed te documenteren wordt een dossier opgebouwd. Dit is o.a. van belang wanneer er onverhoopt doorverwezen dient te worden naar een GZ psycholoog en/of orthopedagoog, bijvoorbeeld in verband met het vaststellen van een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie. Zonder gedegen dossier kunnen de instanties een eventuele indicatie niet vaststellen.

Werkwijze Remedial Teaching:

Kennismaking en intakegesprek

Het intakegesprek heeft als doel om samen met de ouders en de leerling de specifieke hulpvraag te achterhalen; Wat heeft deze leerling in deze omgeving specifiek nodig? Waar kunnen we mee  beginnen en  hoe gaan we het invullen?

 Didactisch onderzoek

Een didactisch onderzoek bestaande uit specifiek voor de leerling geselecteerde onderzoeksmiddelen die betrouwbaar, valide en genormeerd zijn, geeft een helder beeld van de mogelijke oorzaken van leerproblemen.

 Handelingsplan

Met behulp van de uit dit onderzoek verkregen resultaten en de reeds gegeven resultaten van school stelt de school de baas een handelingsplan op. Hierin staat hoe de oorzaak van de achterblijvende schoolresultaten zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Afstemmen met de leerling zelf, de ouders en de school is van groot belang.

 RT-Sessies

De RT-sessies worden uitgevoerd volgens een gestructureerde aanpak: doel, instructieprincipes en feedback, observatie en aandachtspunten voor de volgende sessie.  Een RT-sessie is altijd onder begeleiding van de school de baas  en staat centraal in de wisselwerking met  de werkzaamheden  die de leerling, de ouders en/of de school doen in het kader van het handelingsplan.

 Evaluatie

Na de in het handelingsplan afgesproken periode wordt gekeken of de verwachte resultaatverbetering behaald is. Gezamenlijk wordt besloten de behandeling al dan niet te verlengen.

 Doorverwijzing

Indien in een van de voorgaande stappen het vermoeden rijst  dat dat er meer aan de hand is dan op grond van het didactisch onderzoek ontdekt kan worden, dan is er aanleiding om de leerling door te verwijzen. Het tijdens eventueel al uitgevoerde stappen opgebouwde dossier wordt in dat geval meegegeven en is een belangrijke ondersteuning voor de instantie waarnaar wordt doorverwezen.

Wilt u meer weten over de school de baas en/of prijs stellen op een persoonlijke uitleg over Remedial Teaching? Neemt u dan gerust contact op met jose@deschooldebaas.nl.