Waarom de school de baas?

Ouders zeggen vaak: Je schooltijd is je leukste tijd! Is dat zo? School heeft bij scholieren niet bepaald een positief imago: Het is een verplicht gebeuren. Gelukkig ervaren de meeste scholieren hun schooltijd toch als een prima tijd.

Voor sommige scholieren is school echter helemáál niet leuk!

De redenen kunnen zeer uiteenlopend zijn, zoals:

 • wel willen, maar niet weten hoe te leren;
 • bovengemiddeld getalenteerd zijn en toch vastlopen;
 • moeite met planning;
 • niet weten hoe je het huiswerk maakt;
 • moeite in omgang met klasgenoten;
 • dyslexie, dyscalculie;
 • hoe op school om te gaan met een diagnose;
 • motivatieproblemen.

Het gevolg is dat prestaties uitblijven. Er ontstaat een negatieve spiraal; de leerling wordt meer en meer belemmerd in zijn of haar leerproces.

 

Eigenaarschap

Als we een probleem hebben,  is het heel menselijk om iets of iemand anders hiervan de schuld te geven. We geven bijvoorbeeld de school of de omstandigheden de schuld. Daarmee wordt het probleem echter niet opgelost.
Anders wordt het als je leert kijken hoe jij  met de situatie en de omstandigheden kunt omgaan.
De school de baas helpt de leerling zich doelgericht, effectief  gedrag eigen te maken. Hierdoor beïnvloedt hij of zij zelf de eigen ontwikkeling ten goede.
Maar hoe leert een leerling dit?

Essentieel is te beginnen bij bewustwording van:

 • de huidige situatie
 • zijn eigen gedrag en de gevolgen ervan
 • de dingen waar de leerling géén invloed op heeft en waarop wèl
 • de eigen leerstijl

Bewustwording roept bij de leerling meestal nare gevoelens op; het valt niet mee om problemen onder ogen te moeten zien! De nare gevoelens die de leerling meestal heeft als de bewustwording op gang komt, worden zeer serieus genomen.
Daarom pakken we de bewustwording systematisch aan; de leerling analyseert zèlf met behulp van diagrammen die gebaseerd zijn op ToCfe  zijn of haar huidige situatie. De ToCfe diagrammen helpen de leerling om de situatie  los van de emoties objectief te verwoorden. Zodoende hebben zowel de emoties als de objectieve analyse een plek.
De leerling wordt zich bewust dat hij zèlf moet ingrijpen om de dingen die in zijn ogen niet goed gaan te veranderen.  Hij of zij is mede-eigenaar en daarmee medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. De nare gevoelens vormen de drijfveer voor de verandering!
Welke verandering? Welk doel? Hoe? De leerling staat er niet alleen voor!

 

De school de baas

afbeelding logo2

De school de baas neemt  het  initiatief om samen met de leerling, de ouders én de docenten invulling te geven aan het leerproces. Korte lijntjes met elkaar versterken het proces. In overleg kijken we welke van de werkvormen het best bij de leerling past. Dit kan zeker ook een combinatie van werkvormen zijn.
De leerlingen leren doelgericht te leren en efficiënt gedrag te laten zien.  Als leerlingen ervaren dát ze zelf in staat zijn hun eigen gedrag en resultaten te beïnvloeden én als ze geleerd hebben hoe ze dit kunnen doen, krijgen de leerlingen weer toegang tot hun eigen leerproces. Zij worden de school de baas!

 

Wilt u meer weten over de school de baas en/of prijs stellen op een persoonlijke uitleg? Neemt u dan gerust contact op met jose@deschooldebaas.nl of telefonisch 06 20074541.