Omgaan met dyslexie

Meer dan 8% van de kinderen in Nederland heeft moeite met taal, bijna 4% van de kinderen worstelt met dyslexie.
Kinderen met dyslexie hebben veel moeite met lezen en/of spellen. Maar onder de juiste begeleiding kunnen zij gericht oefenen zodat zij in staat zijn het lezen en spellen zodanig onder de knie te krijgen dat ze zich in de maatschappij goed kunnen handhaven.

De school de baas ondersteunt de leerling in nauwe samenwerking met de leeromgeving van de leerling, zoals ouders, school en eventueel andere berokkenen door specifiek op de leerling afgestemde effectieve en intensieve instructie.  Hij leert om te gaan met  eigen gekozen lees- en leerstrategieën.
Omdat leerstof vooral in geschreven taal wordt aangeboden, heeft dyslexie een enorme invloed op hun leven. Bij sommige kinderen kan dyslexie leiden tot faalangst, een negatief zelfbeeld en minder zelfvertrouwen. Dit geldt niet alleen voor basisschoolleerlingen, maar ook in sterke mate voor jongeren in het voortgezet onderwijs.

Het is van groot belang dat zij zich niet focussen op wat steeds mis gaat. In plaats daarvan dient de omgeving samen met het dyslectisch kind na te gaan wat er wél goed gaat bij het leren.
Om tot steeds betere resultaten te komen, dienen dyslectici  een goed inzicht te verkrijgen in hun persoonlijke manier van leren. Vervolgens kunnen zij ontdekken welke aanpassingen en compenserende middelen voor hen het beste werken om uiteindelijk tot optimalisering van resultaten te komen. Op die manier werkt de school de baas op een integere manier en in een veilige setting ook aan de sociaal- emotionele aspecten van dyslexie zoals het bevorderen van zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen.

Wilt u meer weten over de school de baas en/of prijs stellen op een persoonlijke uitleg over omgaan met dyslexie? Neemt u dan gerust contact op met jose@deschooldebaas.nl.