Hoger Beroeps Onderwijs

Ben je een leerling op het Hoger Beroepsonderwijs dan wordt er heel wat van je verwacht. Misschien heb je fluitend de HAVO doorlopen en er eigenlijk niet echt voor hoeven te leren.
Op het HBO worden er andere eisen aan je gesteld. School en stage, projecten en opdrachten, toetsen en praktijkwerkzaamheden; alles loopt door elkaar. De docent gaat ervan uit dat je kennis hebt, de noodzakelijke vaardigheden beheerst en dat je een gepaste attitude laat zien.
Natuurlijk kun je een docent om extra uitleg vragen. Maar van jou wordt verwacht dat jij het initiatief neemt, dat jij het heft in handen hebt.
Wil je wel, maar lukt het je niet goed?
Bekijk eens eerlijk voor jezelf of je het lastig vindt om aan onderstaande verwachtingen te voldoen.

  • Planning: Je hebt het vermogen om zelf een plan te bedenken, om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Je focust bewust.
  • Organisatie: Je hebt het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te organiseren.
  • Timemanagement: Je hebt het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je deze tijd kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
  • Werkgeheugen: Je kunt eerder geleerde vaardigheden en oplossingsstrategieën gebruiken en toepassen bij nieuwe en complexe taken.
  • Zelfreflectie: Je hebt het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf de vraag te stellen: “Hoe breng ik het ervan af?” of “Hoe ben ik te werk gegaan?”
  • Reactie-controle: Je hebt het vermogen om na te denken vóórdat je iets doet, zodat je tijd hebt om een situatie te kunnen beoordelen en om na te kunnen gaan hoe jouw gedrag deze situatie kan beïnvloeden.
  • Volgehouden aandacht: Je kunt gefocust blijven ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.
  • Flexibiliteit: Je beschikt over de vaardigheid om plannen te herzien als dit nodig mocht zijn. Je kunt je aanpassen aan veranderde omstandigheden.
  • Doelgericht doorzettingsvermogen: Je hebt het vermogen om een doel te formuleren en te realiseren zonder dat je je laat afschrikken door andere behoeften of tegengestelde belangen.

Vind je enkele van de bovengenoemde verwachtingen lastig, dan ben je echt de enige niet.  Het wordt echter wel een probleem als prestaties uitblijven vanwege het ontbreken van bovenstaande verwachtingen.
De school de baas kan samen met jou werken aan het eigen maken van deze verwachtingen. Jij kunt leren plannen, leren leren, leren om te gaan met een leer- en/ of gedragsprobleem. Jij kunt leren de keuze te maken of je daadwerkelijk veranderingen wilt.

Durf jij de keuze aan? Stuur dan gerust een mailtje naar: jose@deschooldebaas.nl.

Bellen of sms-en mag ook: 06- 20074541.