Middelbaar Beroeps Onderwijs

Ben je een leerling op het Middelbaar Beroepsonderwijs dan wordt er heel wat van je verwacht. Je hebt niet alleen te maken met school, maar ook met stage en/of werk. Projecten en opdrachten lopen langs elkaar. Daarnaast heb je ook toetsen.
De docent gaat ervan uit dat je de noodzakelijke kennis en vaardigheden  in huis hebt en dat je over een goede werkhouding beschikt om de door jou gekozen studie te doorlopen. Natuurlijk kun je nog eens om extra uitleg vragen  tijdens de les. Maar van jou wordt verwacht dat jij het heft in handen hebt, dat jij het initiatief neemt.
Wil je dat wel, maar lukt het je niet?
Bekijk eens eerlijk  of je het lastig vindt  om aan onderstaande verwachtingen te voldoen.

  • Je kunt de dingen die je in je hoofd om zetten in actie, in doen.
  • Je kunt een plan van aanpak maken.
  •  Je hebt het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te ordenen of te organiseren.
  • Je kunt zelf overwogen beslissen of je ergens wel of niet je aandacht op richt.
  • Je kunt inschatten hoeveel tijd je hebt, hoe je deze tijd kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
  • Je beschikt over de vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een taak ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.
  • Je gebruikt eerder geleerde vaardigheden, ervaringen of probleemoplossingsstrategieën  in een nieuwe situatie.
  • Je kunt een stapje terug te doen om jezelf de vraag te stellen: “Hoe breng ik het ervan af?” of “Hoe ben ik te werk gegaan?”
  • Je kunt je aanpassen aan veranderde omstandigheden.

Vind je enkele van de bovengenoemde verwachtingen lastig, dan ben je echt de enige niet. Veel leerlingen hebben hier moeite mee.
Het wordt echter wel een probleem als prestaties uitblijven vanwege het ontbreken van bovenstaande verwachtingen. De school de baas kan samen met jou werken aan het eigen maken van deze verwachtingen. Jij kunt leren plannen, leren leren, leren om te gaan met een leer- en/ of gedragsprobleem. Jij kunt leren de keuze te maken of je daadwerkelijk veranderingen wilt.

Durf jij de keuze aan? Stuur dan gerust een mailtje naar: jose@deschooldebaas.nl.

Bellen of sms-en mag ook: 06 -20074541.