Omgaan met diverse Indicaties

Ondersteuning van leerlingen met het vermoeden of het hebben van een pervasieve ontwikkelstoornis als een vorm van Autisme, Add, Adhd , NLD…

Al deze leerlingen hebben te kampen met concentratieproblemen. Zij krijgen dagelijks te horen dat ze beter moeten opletten, beter hun best moeten doen en beter moeten luisteren. Ze zijn vaak druk, of heel stil of ze zijn dromerig. Kortom ze zijn te aan- of afwezig en ze doen “raar”.

Leerlingen krijgen allerlei lessen zoals  geschiedenisles, rekenles, gymles, tekenles. Eigenlijk  zouden leerlingen,met name deze groep leerlingen ook specifiek les moeten krijgen over het functioneren van hun eigen hoofd, de werking van hun hersenen. Op die manier krijgen de leerlingen inzicht in hoe hun eigen functioneren vertaald wordt naar hun eigen gedrag. Gedrag lokt gedrag uit. Op de actie volgt een reactie van de ander.

De school de baas gaat samen met de leerling in op de werking van de hersenen. Met deze kennis wordt de oorzaak- gevolg relatie benoemd en uitgewerkt. De leerling ervaart dat deze relatie verscheidene gevoelens bij hem te weeg brengt: gevoelens die voortkomen uit zijn eigen acties én de daarop volgende reacties van de ander. Dit zijn over het algemeen geen fijne gevoelens. De school de baas gaat in een vertrouwelijke omgeving serieus in op deze zo belangrijke en niet te onderschatten gevoelens. De leerling wordt zich bewust van deze gevoelens en tevens van zijn gedrag. Bewustwording gaat vooraf aan de verandering.

Om deze gevoelens in positieve zin te beïnvloeden is een verandering in het handelen van de leerling noodzakelijk. De school de baas bekijkt samen met de leerling waar hij zelf in staat is om in te grijpen en wie en/of wat hij hiervoor nodig heeft. Eenieder weet dat zich verplaatsen in de situatie van de ander heel lastig kan zijn, zeker voor genoemde leerlingen. Met inzicht en afstemming is veel mogelijk. Met elkaar creëren we de mogelijkheid dat de leerling uiteindelijk zelf zijn gedrag ten goede verandert.

Wilt u meer weten over de school de baas en/of prijs stellen op een persoonlijke uitleg over het omgaan met diverse indicaties? Neemt u dan gerust contact op met jose@deschooldebaas.nl.