Voor scholen

Zelfvertrouwen bouwen: Het leven de baas!

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan.  Onderwijs dient voor ieder kind op maat en zo nabij mogelijk gegeven te worden.  Het onderwijs is volop in beweging om dit te bewerkstelligen. Maar is het voldoende om de ontwikkelingen bij te houden?

Maatschappelijke en technische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Mensen van alle leeftijden moeten voortdurend nieuwe dingen leren om hun kennis op peil te houden. Levenslang leren is noodzakelijk geworden. Wat betekent dit voor het onderwijs?

We zien dat leerlingen overstelpt worden met prikkels, zich steeds minder kunnen concentreren,  gedemotiveerd raken en uitvallen.. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen slagen in een wereld waarvan we niet weten hoe die er straks uit zal zien?

Vaardigheden die essentieel zijn voor het welslagen in een snel veranderde wereld zijn verdeeld in twee soorten:

Cognitieve vaardigheden; doen een beroep op denkvaardigheden

 • analyseren en gebruik maken van informatie
 • aanpakken van complexe zaken en problemen
 • creëren van mentale modellen

Conatieve vaardigheden; het samengaan van persoonlijkheid en intelligentie om de besluitvorming te vergemakkelijken en tot actie over te gaan.

 • jezelf kennen
 • jezelf beheersen
 • focussen, concentreren
 • het begrijpen van en interactie met anderen

Het is de combinatie van de twee soorten die leerlingen in staat stellen te veranderen van wat ze zijn tot wat ze willen zijn. Als leerlingen ervaren dat dit echt kan, ontstaan er zowel zelfvertrouwen als een positief toekomstbeeld van de eigen mogelijkheden.

Scholen staan voor de uitdaging om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Om dat te doen moeten ze

 • bouwen aan het zelfvertrouwen bij de leerlingen
 • leerlingen het perspectief geven wat ze nodig hebben om zichzelf te leren kennen
 • leerlingen leren open te staan voor groei
 • zorgen dat leerlingen hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen en hun persoonlijkheid te ontwikkelen.

Dat is een enorme uitdaging!

De school de baas helpt leerlingen bij het eigen maken van de vaardigheden die ze nodig hebben om zèlf de regie over hun schoolcarrière en hun verdere leven ter hand te nemen. De school de baas kan ook u als school leren en/of helpen dit de leerlingen bij te brengen. Het streven in samenwerking met de school is: Leerlingen worden niet alleen de school de baas, maar hun leven de baas!

Durft u dit aan?

Wilt u meer weten over de school de baas?

Neemt u gerust contact op met: jose@deschooldebaas.nl of telefonisch 06 20074541.