Voor ouders

“Een leerling is medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces!”  Langzaam maar zeker steeds zelfstandiger worden is belangrijk voor kinderen. Kinderen willen dat meestal ook: zelf bepalen, zelf regisseren en zelf dingen uitproberen.
Maar wat als uw kind dit niet lukt? Uw kind heeft problemen op school!
De resultaten vallen tegen of blijven uit. Uw kind zit niet lekker in zijn vel. Hij of zij kan niet mee met de rest van de klas. School biedt te weinig ondersteuning of de ondersteuning van school helpt niet voldoende.
De school de baas biedt meer dan alleen remedial teaching of bijles. Kinderen kunnen leren zicht te krijgen op hun eigen aandeel in het leerproces, en zo meer invloed te krijgen op hun schoolloopbaan. De school de baas wil uw kind leren (mede)eigenaar te zijn van zijn schoolloopbaan. Uw kind leert bewust keuzes te maken.

 

Eigenaarschap

De school de baas helpt uw kind zich doelgericht, effectief  gedrag eigen te maken. Hierdoor beïnvloedt hij of zij zelf de eigen ontwikkeling ten goede.
Hoe leert uw kind dit?
Essentieel is te beginnen bij bewustwording van:

  • de huidige situatie
  • zijn eigen gedrag en de gevolgen ervan
  • de dingen waar de leerling géén invloed op heeft en waarop wèl
  • de eigen leerstijl

Bewustwording roept bij de leerling meestal nare gevoelens op; het valt niet mee om problemen onder ogen te moeten zien! De nare gevoelens die de leerling meestal heeft als de bewustwording op gang komt, worden zeer serieus genomen.
Daarom pakken we de bewustwording systematisch aan; de leerling analyseert zèlf met behulp van diagrammen die gebaseerd zijn op ToCfe  zijn of haar huidige situatie. De ToCfe diagrammen helpen de leerling om de situatie  los van de emoties objectief te verwoorden. Zodoende hebben zowel de emoties als de objectieve analyse een plek.
De leerling wordt zich bewust dat hij zèlf moet ingrijpen om de dingen die in zijn ogen niet goed gaan te veranderen.  Hij of zij is mede-eigenaar en daarmee medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. De nare gevoelens vormen de drijfveer voor de verandering!
Welke verandering? Welk doel? Hoe? De leerling staat er niet alleen voor!

 

De school de baas

afbeelding logo2

Verandering bepaalt richting. Uw kind merkt dat zijn of haar bijdrage ertoe doet; uw kind wordt gezien en gehoord. Maar er wordt ook wat van uw kind zelf verwacht.
De school de baas gaat uit van handelingsgericht werken met al de betrokkenen; er is gedeeld eigenaarschap.  Zij neemt het initiatief om contact te nemen met school en eventuele anderen.
Hoe dit proces verloopt, welke werkwijze daarbij gehanteerd wordt, is verschillend per kind.
Als uw kind ervaart dát hij zelf in staat is zijn eigen gedrag en resultaten te beïnvloeden én als uw kind geleerd heeft hoe hij dit kan doen, neemt uw kind uiteindelijk steeds meer initiatief om meer te leren; uw kind is de school de baas.

Wilt u meer weten over de school de baas, prijs stellen op een persoonlijke uitleg en/of een kennismakingsgesprek? Neemt u dan gerust contact op met: jose@deschooldebaas.nl of telefonisch 06 20074541.