Scholen

Hieronder lees je wat verschillende scholen en docenten zeggen over de school de baas

 

Gabri Papen Afdelingsleider vwo / coördinator vwo tweede fase.
In het schooljaar 14/15 hebben we te maken gekregen met een groep leerlingen met motivatieproblematiek die elkaar onderling versterkten en de studiesfeer binnen de totale lesgroep/afdeling negatief beïnvloedden. Er dreigden meerdere leerlingen te doubleren.  José Barendse is individueel en in groepsverband met de leerlingen aan de slag gegaan. Door aandacht voor de motivatieproblematiek in persoonlijke gesprekken in combinatie met begeleiding op het gebied van studievaardigheden, planning en organisatie,  is de sfeer binnen de groep positief veranderd. De leerlingen voelden zich gezien en waardeerden de persoonlijke en resultaatgerichte aanpak. José is respectvol naar leerlingen en weet daarmee het vertrouwen te winnen. In het hele traject heeft José regelmatig terugkoppeling naar ouders en school gegeven, waarmee ook een gezamenlijke aanpak kon worden gerealiseerd. Bij het overgrote deel van de leerlingen hebben de positieve veranderingen geleid tot sterke verbetering van de resultaten, waardoor ze alsnog zijn. overgegaan. We zien in het nieuwe schooljaar dat zij de veranderde houding en aanpak van de studie weten vast te houden.

 

Lonneke Derikx studieloopbaanbegeleider
Bij het begeleiden van leerlingen met een indicatie is de expertise van een ambulant begeleider evident. Waar het de reguliere begeleider bij leerlingen met een indicatie vaak niet lukt de brug te slaan van ouder naar school slaagt de ambulant begeleider daarin wel.
De ambulante begeleiding van José was erg accuraat. Ze heeft onze leerlingen heel goed begeleid, met regelmaat en op maat. José sprak onze leerlingen regelmatig, onderhield contact met ouders en liet zich ook op de onderwijsafdeling informeren over de voortgang.
José heeft ons veel werk uit handen genomen en biedt bovenal een absolute expertise over de problematiek van leerlingen met een indicatie.

 

Lisanne Rutten Orthopedagoog
Jan Wijnja Orthopedagoog
Eric Bloem Directeur
De Korenaer aan de Strausslaan in Eindhoven is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis.
José Barendse heeft leerlingen van VSO de Korenaer ondersteund op het gebied van rekenen en taal. Daarnaast heeft José bijgedragen aan de dyslexiescreening d.m.v. dossieronderzoek, screening en begeleiding. Wij hebben José leren kennen als coöperatief, flexibel en proactief. José is deskundig in haar vakgebied, heeft passie voor haar werk en hart voor de leerlingen.