Omgaan met dyscalculie

Rekenen is onmisbaar in het dagelijks leven:

  • Je hebt een recept het voor 4 personen , maar je wilt gaan koken voor 6 personen.
  • Je wilt een kamer gaan behangen en je wilt weten hoeveel rollen behang je nodig hebt.
  • Je koopt iets met flinke korting, en je wilt zeker weten of het ook allemaal klopt.

Als rekenen veel moeite kost spreekt men van ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Hoe kan een leerling rekenproblemen de baas?
Rekenen begint op de basisschool, maar ook leerlingen op het voortgezet krijgen rekenles. In 2015 is rekenen een examenvak. Alle leerlingen op het VMBO, de Havo en op het VWO doen dan een rekenexamen. Dit punt telt mee met slaag/zak regeling. Leerlingen op het MBO krijgen hier ook mee te maken.

Er is veel ontwikkeling omtrent rekenonderwijs. Toch kampt ongeveer 10% van alle leerlingen met rekenproblemen. De nieuwe protocollen benadrukken dat goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van de leerkracht.  Leren doe je door oefenen. Maar oefenen blijkt niet de remedie voor iedere leerling; er is meer nodig. Om een muur te kunnen bouwen, moet de fundering goed zijn anders stort die uiteindelijk in. Zo ook met rekenen; het elementaire rekenen is de basis. Een leerkracht dient te weten of deze goed is of niet. Mochten er hiaten en obstakels zijn, dan dienen ze bekend te zijn. Pas dan kan er gericht aan gewerkt worden. Daarnaast is rekenen geen vaardigheid op zich. Diverse competenties zijn gerelateerd aan rekenen.

  • Veel dyslectische leerlingen vinden het leren van tafels bijzonder lastig.
  • Leerlingen met een zwak ruimtelijk voorstellingsvermogen hebben meer moeite met de getallenlijn.
  • Leerlingen die problemen hebben met het functioneren van het werkgeheugen kunnen de tussenstappen bij langere sommen vaak niet onthouden en raken de draad kwijt.
  • Leerlingen die moeite hebben met (begrijpend) lezen vinden redactiesommen en contextsommen vaak erg lastig.

De school de baas werkt samen met de leerling aan een goede fundering. Ze onderzoekt welke hiaten en obstakels de leerling ondervindt zodat deze inzichtelijk worden. Door op de leerling afgestemde instructie, kan de leerling werken aan zijn rekenproblemen en is de leerling in staat zelf zijn eigen gekozen strategieën te hanteren zodat oplossingen voor opgaven mogelijk zijn. De school de baas streeft ernaar dat elke leerling zich functionerende gecijferdheid eigen maakt, zodat de leerling zich kan handhaven in de maatschappij.

Wilt u meer weten over de school de baas en/of prijs stellen op een persoonlijke uitleg over omgaan met dyscalculie? Neemt u dan gerust contact op met jose@deschooldebaas.nl.