Uitleg over Rugzakjes

Als een indicatie voor een van de clusters in het speciaal onderwijs is verleend, geldt die indicatie ook als toekenning van Leerlinggebonden financiering ook wel bekend als: een rugzakje. Er is dan extra geld beschikbaar om leerlingen met een beperking  hulp aan te bieden. Met behulp van dat extra geld kunnen zij in het regulier onderwijs worden geplaatst. De school kan dan extra zorg inhuren voor deze leerlingen.

Een rugzakje kan gelden voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het MBO.

Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die doof, blind, autistisch of zeer moeilijk lerend zijn en voor leerlingen met ADHD. Vaak gaat een deel van het geld naar de school. Het andere deel gaat naar de ambulant begeleider die eens in de zoveel tijd met de leerkracht de leerling komt evalueren.

 

Wanneer de indicatie voor het speciaal onderwijs is verleend, kunnen ouders er toch voor kiezen hun kind op de reguliere basisschool, de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of de reguliere middelbare school te houden. De extra kosten die hiervoor nodig zijn, komen uit het rugzakje.